Friday, July 22, 2016

Ny blogg

Dan här bloggen ska bli ett komplement till bloggen "Kires personliga blogg", som innehåller personliga minnen och tankar om perioden fram till juni 1971.

Den är tänkt att bli något liknande, men handlar om perioden EFTER juni 1971....

Den har nyss startat, så den innehåller ännu inte så mycket.... Liksom den ovan nämnda bloggen kommer den, om möjligt försöka ha ett fokus på ljusglimtar, och (någorlunda) positiva minnen. Oftast, men inte alltid.

No comments:

Post a Comment